Utskriftsvennlig versjon

System og brukerdokumentasjon - ePhorte

Hvor finnes system- og brukerdokumentasjonen til sak- og arkivsystemet ePhorte?

Brukerveiledningene for saksbehandling i ePhorte ligger internt i kvalitetssystemet til Askøy kommune i området til Dokumentsenteret og ePhorte.

I dette området finnes brukerveiledninger, "trinn for trinn-veiledninger" og opplæringsfilmer som Askøy kommune selv har utarbeidet, samt noe av brukerveiledningene som er mottatt fra leverandør av sak- og arkivsystemet Evry.

Det er valgt å kun legge veiledningene i kvalitetssystemet, og ikke også i arkivplanen fordi ved revideringer av disse så gjøres det kun en plass, samt at kvalitetssystemet er det området hvor saksbehandlere internt bruker og forventer å finner støtte og veiledning til saksbehandlingsprosesser.

Systemdokumentasjon og brukerveiledninger som er utarbeidet av leverandør Evry ASA og utvikler Gecko Informasjonssystemer AS finnes i arkivsak ephorte: Saknr. 2014/8132 - Ephorte system- bruker- og kursdokumentasjon fra leverandør Evry ASA og Gecko Informasjonssystemer AS.

Denne dokumentasjonen er ikke lagt inn i arkivplanen fordi leverandør/utvikler ikke ønsker at deres materiale skal mangfoldiggjøres uten tillatelse.

Laster...