Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Generelt

I «Forskrift om offentlege arkiv» § 1-1 heter det bl.a.: "Den enkelte kommune og fylkeskommune skal fastsetje kva for institusjonar og einingar som eventuelt skal reknast som eigne organ etter forskrifta her".

På bakgrunn av ovenfor nevnte bestemmelser, har Rådmannen i Askøy Kommune bestemt:

"Askøy Kommune skal betraktes som ett organ i arkivlovens forstand".

Askøy Kommune har et sentralarkiv med felles postmottak som er lokalisert i Dokumentsenteret i Rådhuset.

Følgende kommunale enheter/fagavdelinger journalfører inngående post i eget fagsystem/papirjournal:

 • Skolene (Elevdokumentasjon)
 • Kommunale barnehager (Dokumentasjon i barnemapper)
 • Helse og omsorg (Klientarkiv)
 • Individ og levekår (Klientarkiv)
 • Forvaltningen (Klientarkiv)
 • Samfunnsmedisin (Klientarkiv)
 • Barn og familie (Klientarkiv)
 • Nav Askøy (Klientarkiv)

 

Askøy kommune har arkivansvaret for følgende kommunalt eide selskaper og kommunale foretak:

 • Askøy Bompengeselskap AS
 • Askøy kommunale eiendomsselskap AS
 • Askøyhallene KF
 • Askøyveiene AS
 • Lien eiendomsselskap AS

 

Laster...