Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivmateriale - Avlevert til Depot

Arkiv som er ordnet og katalogiserte hos IKA Hordaland blir registrert i depot- og katalogsystemet ASTA.  Arkivmaterialet er publisert på www.Arkivportalen.no - en nettbasert søketjeneste på tvers av depotinstitusjoner.

Alle arkiva som er registrert fra Askøy kommune kan en finne her:

http://www.arkivportalen.no/search?unitType=1000&repository=IKAH&text=1247

Det er også mulig å søke i Arkivportalen, men da bør man velgeavansert søk og avgrense søket til oppbevaringsstedet Interkommunalt arkiv i Hordaland.

Dei eldre katalogene (fram til 1965) finnes på IKAH si heimeside.  

Det blir det ikke laget detaljerte avleveringslister for arkivene som er tatt inn som del av ordningsoppdrag.

Krav til avleveringslister etter § 18-20 i arkivforskriften gjelder for arkiv som er deponert – ikke bortsatt. Etter at IKAH har ordnet arkivene i ASTA og gjennomført kassasjon og arkivbegrensning publiserer de katalogen til arkivportalen.no. Fra ASTA og arkivportalen kan det generere detaljerte avleveringslister hvis det er aktuelt.

Laster...