Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Instrukser og overordnede retningslinjer

Arkivarbeid er regulert av ei rekkje sentrale lover og foreskrifter. Her er eit oversyn på dei mest sentrale lover for dokumenthandsaming og arkiv i kommunane. Lovdata held sine dokument oppdatert til ei kvar tid. Det er lagt inn lenkjer frå arkivplanen direkte til den enkelte lov og foreskrift, på lovdata si heimeside.

Laster...